Vikenhus Historia

Viken hus

I början av sextiotalet påbörjade Riksbyggen Projekt Vikenhus. Man gjorde detta i sammarbete med Väsby kommun vilken Viken vid denna tid tillhörde. Området växte i maklig takt till vad det är idag och stod färdigt under 1967.

Skåne och skånsk tradition fanns i åtanke i hela genomförandet, stenorsättningar vid varje husmodell 4, 5 eller 6:a. (Man fick välja om det största huset skulle ha fem eller sex rum.) De ursprungliga gula taken skulle efterlikna halmtak, allt för att knyta an till svunna tider och de skånska traditionerna.

Riksbyggens idé var att hyra ut bostäderna i form av andelsboende, vilket i stort kan motsvara dagens bostadsrättsystem. Man betalade en fast summa för sin bostad och därefter en månatlig hyra. Samtliga system och underhåll av dessa ombesörjdes av Riksbyggen.

Under resans gång har Viken bytt kommun och Vikenhus ingår sedan länge i Höganäs kommun. I samband med kommunbytet föreslog ett antal drivna herrar att man skulle få köpa loss sina bostäder. Det bildades en förening och med både Riksbyggens och kommunens goda vilja var snart samtliga fastigheter friköpta.

Mycket vatten har runnit under broarna och ett antal föreningstyper har begagnats. Slutligen har detta landat i den nuvarande Vikenhus samfällighet.