Kontakt

Adresser för styrelsen med flera

Styrelsen Telefon: Adress:
Jens Johannesson, Ordförande 070-558 88 94 Poppelvägen 27, 263 63 Viken
Maria Cifre, Kassör & Redovisning    
Laila Elversson, Sekreterare 073-575 81 41 Poppelvägen 14, 263 63 Viken
Hans Broberg, Teknisk ansvarig 070-587 19 97 Askvägen 18, 263 62 Viken
Björn Sundström, Ledamot  070-494 32 98  Bokvägen 7, 263 63 Viken 
Per Åke Ragnarsson, Ledamot 072-537 56 66  Björkvägen 19, 263 63 Viken

Suppleanter Telefon: Adress:
Nils-Eric Tellström   Oxelvägen 35, 263 62 Viken

Revisorer Telefon: Adress:
Klas Jörgensen   Björkvägen 18, 263 63 Viken
Agneta Rönn   X, 263 63 Viken

Suppleanter Telefon: Adress:
Magnus Persson   Pilvägen 33, 263 63 Viken

Valberedningen Telefon: Adress:
Lena Thorsson   Pilvägen 11, 263 63 Viken
Johan Delander   Pilvägen 10, 263 63 Viken

Online kontakt