Kontakt

Adresser för styrelsen med flera

Styrelsen Telefon: Adress:
Oscar Nymberg, Ordförande 0734-17 67 97 Pilvägen 25, 263 63 Viken
Maria Cifre, Kassör & Redovisning    
Björn Sundström, Sekreterare 070-464 32 98 Bokvägen 7, 263 63 Viken
Håkan Lindström, Teknisk ansvarig 070-914 44 88 Pilvägen 2, 263 63 Viken
Jens Johannesson, Ledamot  070-558 88 94 Poppelvägen 27, 263 63 Viken 
Per Åke Ragnarsson, Ledamot 072-537 56 66  Björkvägen 19, 263 63 Viken

Styrelsesuppleanter Telefon: Adress:
Elin Sävgren   Pilvägen 41, 263 63 Viken

Revisorer Telefon: Adress:
Klas Jörgensen   Björkvägen 18, 263 63 Viken
Agneta Rönn   X, 263 63 Viken

Revisorsuppleanter Telefon: Adress:
Magnus Persson   Pilvägen 33, 263 63 Viken

Valberedningen Telefon: Adress:
Lena Thorsson   Pilvägen 11, 263 63 Viken
Johan Delander   Pilvägen 10, 263 63 Viken

Online kontakt