KVARTERS AKTIVITETER

Suppleant

Ersättare

Suppleanternas uppgift är att vid behov ersätta en ordinarie styrelsemedlem. Det kan gälla en särskild uppgift eller ett projekt men kan även bli fråga om en permanent ersättning. Styrelsen med hjälp av valberedningen måste då ombesörja en ny suppleant.

Tillbaka