arbete på Askvägen v. 35

Vikenhus

Nästa vecka kommer kommunen att gräva på cykelvägen framför Askvägen 14, 16 och 18. Berörda elkunder kommer att bli informeras av Höganäs energi. 

Tillbaka